giyecek yardımı yönetmeliği

17 Ekim 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 27379 Karar Sayısı : 2009/15480 Ekli “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 31/8/2009 tarihli ve 14826 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli (I) sayılı Cetvelin (19) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “19 Resmi Kıyafet Taşıyan Personel (İtfaiye, Zabıta, Bando, Orkestra Personeli ile İnfaz ve Koruma Memuru, Orman Muhafaza Memuru, Muhafaza Memuru, Kolcu, Gemi Adamı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Gümrük Sahasında Görevli Gümrük Memurları v.b.) a) Açık Yerde Çalışanlar ; Takım Elbise veya >>>>>>>>>1 Takım>>>2 Yıl>>>Yünlü Kumaştan Tayyör veya Pantolon ve Mont Ayakkabı veya Bot>>>>>>>>> 2 Çift>>>>1 Yıl Gömlek>>>>>>>>>>>>>>>>>4 Adet >>>1 Yıl>>> 2 Yazlık, 2 Kışlık verilir. Kravat>>>>>>>>>>>>>>>>> 1 Adet >>>1 Yıl Şapka veya Kep>>>>>>>>>>>1 Adet>>> 2 Yıl Palto veya Manto>>>>>>>>>>1 Adet >>> 3 Yıl>>>Bunlardan biri verilir. veya Pardesü veya Kaban Yağmurluk (Muşamba)>>>>>>1 Adet>>>2 Yıl b) Kapalı Yerde Çalışanlar ; Takım Elbise veya Tayyör>>>>1 Takım>>>2 Yıl>>>Yünlü Kumaştan veya Pantolon ve Mont Ayakkabı veya Bot>>>>>>>>>1 Çift>>>>1 Yıl Gömlek>>>>>>>>>>>>>>>>4 Adet>>> 1 Yıl>>> 2 Yazlık, 2 Kışlık verilir. Kravat>>>>>>>>>>>>>>>>>1 Adet>>>1 Yıl Şapka veya Kep>>>>>>>>>>>1 Adet>>> 2 Yıl MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe ekli “DİP NOT”un (A) bölümünün (2) numaralı sırasına “ayrıca keten kumaştan bir takım yazlık elbise” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya pantolon ve mont” ibaresi eklenmiştir. MADDE 3 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik hükümleri yayımını izleyen yılbaşında yürürlüğe girer. MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.